+381 34 352 701

Uslovi korišćenja

Internet prezentacija namenjena je predstavljanju Advokatske kancelarije Rakita pravnog tima i saradnika kancelarije te se ni u kom slučaju ne može smatrati reklamom.

Prezentacija postoji da bi se na njoj prikazale oblasti rada kancelarije, pravna mišljenja povodom aktuelnih pravnih pitanja i u skladu sa kodeksom profesionalne etike advokata.

Na prezentaciji se ne nalaze pravni saveti niti je advokat dužan da vam ih ovim putem da. Za pravne savete i pravnu pomoć obratite nam se lično. Iz istog razloga na prezentaciji ne postoji mogućnost komentarisanja i javnog postavljanja pitanja.

Molimo da nam elektronskom poštom ne šaljete poverljive informacije. Komunikacija putem elektronske pošte je bez garancija i ne možemo garantovati bezbednost podataka. Navedeno važi i za sve društvene mreže na kojima je advokat Rakita predstavljen.

Za pravnu pomoć ili pravni savet možete se obratiti bilo kom advokatu iz imenika advokata Advokatske komore Srbije

ili advokatske komore u sastavu, a sve zavisnosti od mesta prebivališta ili želje za kvalitetnim pružanjem pravne pomoći.

Svi tekstovi na ovoj prezentaciji su u vlasništvu advokata Rakite, osim ako nije drugačije naveden autor ili je sadržaj zakonom izuzet od zaštite.

Kontakt
Lokacija
Sva prava su zadržana

Fotografije radio: Zoran Petrović

Dizajn: Master Partner